Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: coixa
coixo, -xa, -os, -xes
(Del llatí cōxu, mat. sign.)
  1. adj. m. Que camina coixejant; rancallós.
  2. Qui un peu o cama més curt que les atres.
 1. Conéixer als coixos dalt dun carro, loc. Conéixer be als hòmens i els seus defectes inclús quan els dissimulen.
 2. Se diu de coses que ballen, oscilen o es menegen com cadires, taules... per tindre unes potes més llargues que unes atres.
 3. Se diu de coses incompletes: Eixe raonament esta coixo, li falten arguments.
 4. A la coixa o a peu coixo loc. Anar a bots en una sola cama i en latra en alt.
ref. Qui va en un coixo, al cap d’un any, coixo i mig. S’agarra més pronte a un lladre que a un coixo. S’agarra més pronte a un mentirós que a un coixo.
coix, -xa, -xos, -xes
(Del llatí cōxu, mat. sign.)
  1. adj. m. var. form. ant. inus. V. coixo. loc. local. Anar a coix coix, anar en una cama en alt pegant bots.
  2. Al peu coix o coixo, loc. A peu coixo, a la coixa, pegant bots en una sola cama i en latra en laire.
Buscar coixa en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encoixat.