Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Vers
ver, -ra, -rs, -res
(Del llatí vēru, mat. sign.)
 1. adj. m. ant. Verdader, conforme a lo que és veritat.
 2. ant. Que diu o expressa la veritat.
 3. ant. Verdader, real, que és lo que es diu o lo que es representa.
 4. De veres, loc. En veritat, en formalitat, sense burla ni engany.
 5. En ver, loc. ant. En veritat.
ver, -rs
(Del llatí vēre.)
 1. s. m. ant. Primavera.
vers, -sos
(Del llatí vĕrsus, mat. sign.)
  1. s. m. Série de sílabes o peus subjectes a mida i ritme, o només a ritme, que ocupa una llínea només, i que en uns atres versos forma un poema.
  2. Vers encavalcant, el vers a on escomença un encavalcament.
  3. Vers encavalcat, el vers a on acaba un encavalcament.
 1. Conjunt deixes séries.
 2. ant. Versícul.
 3. coloq. Poema.
vers
(Del llatí vĕrsus, mat. sign.)
 1. prep. ant. Cap a, en direcció a.
Buscar Vers en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: envers.