Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: envers
envers
(Compost de en i la prep. vers.)
  1. prep. ant. Cap a.
  2. ant. En relació, respecte duna cosa.
envers, -sos
  1. s. m. var. for. ant. V. envés.
observacions/documentació: Esta forma conserva la -r- etimològica, que hui ha desaparegut per complet.
Buscar envers en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ver i vers.