Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: for
-for
(Del grec -φορος, portador.)
  1. suf. Sufix dorige grec que significa portador i que servix per a crear paraules com ara electròfor, etc.
for, -rs
(De l’antic for, fur.)
  1. s. m. ant. Taxa, preu.
  2. V. fòrum.
for, -rs
  1. s. m. var. form. ant. V. fur.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.