Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a Cordada.

cordat, -ada, -ts, -ades
(part. pass. de cordar.)
adj. m. Nugat en cordes. // Abotonat o unit en gafets. // Revestit de cordes.
cordada, -des
(Derivat intensiu de corda.)
s. f. Colp pegat en una corda. // Senyal o cinglada feta en una corda. // Conjunt de coses que pengen d’una corda. // Conjunt d’alpinistes units per una corda en una escalada. // Conjunt de coets que pengen d’una corda penjada en una plaça o carrer i que van disparant-se. Hui se li dona el nom de cordada a la disparada massiva de coets en lo carrer a on els festers o la gent participa entrant en la zona del fòc activament tirant coets. Una de les més famoses és la cordada de la ciutat valenciana de Paterna. // Fer cordada, loc. Manera de transportar el planter d’arròs per les séquies enganchant les garbes a una corda i estirant.
  • Cordada coincidix en:
    • el participi femení singular de cordar
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encordat i encordada.