Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: economies
economia, -ies
(Del llatí oeconomĭa, i este del grec οίκονομία, mat. sign.)
  1. s. f. Administració eficaç i raonable dels bens.
  2. Economia descala, abaratiment dels costs unitaris dun producte que es conseguix aumentant la cantitat produïda.
  3. Economia de mercat, sistema econòmic encaminat a obtindre els majors beneficis segons els preus de loferta i la demanda.
  4. Economia dirigida, sistema en el que el Govern fixa objectius i llímits dels agents econòmics.
  5. Economia domèstica, conjunt dels bens duna família o casa i la seua bona administració.
  6. Economia mixta, sistema econòmic en el que algunes decisions acaten objectius i condicions impostes per lautoritat central i unes atres se prenen segons els mecanismes de mercat.
  7. Economia planificada, sistema econòmic a on la majoria de decisions acaten els plans de lautoritat central.
  8. Economia política, ciència que estudia les lleis econòmiques que rigen el desenroll de les relacions socials de la producció, distribució, canvi i consum dels bens materials en la societat humana.
  9. Economia sumergida, activitat econòmica al marge de la llegalitat, sense figurar en els registres fiscals.
  10. Economia tancada, la que establix restriccions comercials.
 1. Economia animal, conjunt dels aparats orgànics i funcions fisiològiques de lorganisme animal.
 2. Moderació en el gasto; gestió que evita tota despesa excessiva o innecessària: Compren lo just, viuen en molta economia.
 3. plr. Aforros. Lo que algú estalvia, que deixa de gastar o consumir, que aforra: A força de treball i economies se pot tindre una bona casa.
Buscar economies en: