Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gasto
gasto, -os
(De gastar.)
  1. s. m. Acció de gastar.
  2. Se diu de lo que es gasta.
  3. Pujar més el gasto que el rebut, loc. Donar més importància a lo que hauria de tindren manco.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma clàssica, documentada ya en el sigle XV. Formes sinònimes són: despesa, dispendi, expenses, impensa i l’ant. messió: “... dira totes coses, que ni a ell plaen los gastos ni lo que es dissipa”. Jaume Serra. De Valencia a Roma. 1494. " ... lo illustre marques de Moya se n’ana als banys de Fortuna, al terme de Oriola y Castella per a convalexer de cert accident, ab grandissima megestat y gasto”. Pere Joan Porcar. Coses evengudes en la ciutat y regne de Valencia. 1585. “Y ferense molts grans gastos y excessius per la Ciutat”. Pere Martí. Llibre de antiquitats. 1525.
Buscar gasto en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: Gastó.