Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: desfeta
desfeta
(Forma femenina del part. pass. del verp desfer.)
 1. s. f. Acció i efecte de desfer.
 2. Destrucció completa duna cosa: La riuada causà una desfeta a la casa dEl Cabanyal.
 3. Derrota: La desfeta de leixèrcit austraciste en Almansa.
 4. ant. Excusa, subterfugi.
 5. Queratitis, inflamació de la còrnea de lull.
desfet, -ta, -ts, -tes
(Del part. pass. de desfer.)
 1. adj. m. Que ha segut privat de la seua forma pròpia, per separació de les seues parts; destruït, fet malbé: desfet el cos de lexplosió.
 2. Que sha dissolt, convertint-se en líquit.
 3. Desnugat, deslligat: Tens desfets els nucs de les sabates.
 4. ant. Desposseït: Senyor, desfet de tot estic per a seguir el teu camí.
Buscar desfeta en:
 • desfeta coincidix en:
  • el participi femení singular de desfer
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.