Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Llima
llima, -mes
(De l’àrap lîma, mat. sign.)
  1. s. f. Fruit de la llimera, en forma ovoide, de corfa groga i polpa en gallons també groga quan està madura, de gust àcit.
  2. Llima dolça, llima dolor, llima imperial, llima de lagredolç o de bergamota, llima més chicoteta i redona que les atres, un poc més dolça que la llima comuna.
  3. Llima de la reina, la chicoteta i molt dolça.
 1. Color groc com el deste fruit.
 2. coloq. Mamella.
 3. fig. i coloq. Bufa, ventositat.
 4. Molusc de pechina marró, comestible i en la molla groguenca.
observacions/documentació: Localment se distinguix entre llima (la menuda i dolça) del llimó (la llima gran i àcida).
Imàgens
llima, -mes
(Del llatí līma, mat. sign.)
  1. s. f. Ferramenta dacer rectangular, triangular, cilíndrica o cònica, en estries que servixen per a desgastar i allisar per fricció diversos materials.
  2. Llima redona o grossa, la que utilisen els manyans, ferrers...
  3. Llima dolça, la que les dents molt fines.
  4. Llima de tres cares, la que forma triangular.
  5. Llima quadrada, la que forma quadrada.
  6. Llima plana, la que forma quadrangular i és poc grossa.
  7. Llima coarrata, la que forma cònica i és molt prima.
  8. Llima sorda, la que plom i no fa cap de soroll quan sutilisa.
 1. fig. Fet de corregir i esmenar les obres, més concretament les de lenteniment.
observacions/documentació: També rep el nom de raspa.
Buscar Llima en:
 • Llima coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de llimar
  • la 2ª persona d'imperatiu de llimar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: llimat i llimada.