Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tova
tou, -ova, -us, -oves
(Del llatí tōfu, buit.)
 1. adj. m. Que està buit o que no és massiç.
 2. Bla, que no opon resistència quan se pressiona.
 3. Esponjat, fet menys massiç per efecte de la fermentació.
 4. fig. Ple de vanitat.
 5. fig. local. Mudat, ben vestit.
 6. s. desus. Buit, espai lliure en linterior duna cosa.
 7. Revoltó, pòrtic o arcada entre dos bigues.
 8. Tou dels pits, ant. La part més carnosa dels pits.
 9. Punt desponjat que adquirix la pasta per efecte de la fermentació o una atra cosa.
tova, -ves
(De l’àrap ṭawba o ṭūba, rajola.)
 1. s. f. local. V. atobó.
tova, -ves
(Del llatí tŏpha.)
 1. s. f. Planta anual de la família de les compostes. És un cart de vora tres metros daltària en fulles rulles i espinoses, en flors terminals de color purpúreu.
Buscar tova en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: entova.