Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dècima
dècima, -mes
(Del llatí decĭma, mat. sign.)
  1. s. f. Cada una de les dèu parts en que està dividida una cosa.
  2. ant. Deume, part de la collita o uns atres bens que pagaven els fidels a lIglésia que corresponia normalment al dèu per cent de lo obtengut.
 1. Moneda equivalent al dèu per cent dun real.
 2. Part dun grau de temperatura corporal: Joan encara no febra, només unes dècimes.
 3. Estrofa de dèu versos octosílaps dorige castellà, també pot estar composta per versos de sèt sílabes en lesquema de rima abbaa+ccddc o ababb+ccddc. També rep el nom despinela per haver segut inventada per Vicente Espinel.
 4. Paperet imprés en una poesia, no sempre de dèu versos, que es sol repartir en les festes dels pobles.
dècim, -ma, -ms, -mes
(Del llatí decĭmus, mat. sign.)
 1. adj. m. Que fa dèu, que en nou davant.
 2. Dècim tercer, que fa tretze, que en dotze davant.
 3. Dècim tercer, que és una de les tretze parts en que està dividida una cosa.
 4. Dècim quart, que fa catorze, que en tretze davant.
 5. Dècim quart, que és una de les catorze parts en que està dividida una cosa.
 6. Dècim quint, que fa quinze, que en catorze davant.
 7. Dècim quint, que és una de les quinze parts en que està dividida una cosa.
 8. Dècim sext, que fa setze, que en quinze davant.
 9. Dècim sext, que és una de les setze parts en que està dividida una cosa.
 10. Dècim sèptim, que fa dèsset, que en setze davant.
 11. Dècim sèptim, que és una de les dèsset parts en que està dividida una cosa.
 12. Dècim octau, que fa díhuit, que en dèsset davant.
 13. Dècim octau, que és una de les díhuit parts en que està dividida una cosa.
 14. Dècim nové, que fa dèneu, que en díhuit davant.
 15. Dècim nové, que és una de les dèneu parts en que està dividida una cosa.
  1. s. Cada una de les dèu parts en que està dividida una cosa.
  2. Moneda equivalent a una dècima part dun real.
 16. Dècim de loteria, participació dun sorteig equivalent a la dècima part del billet dun número.
Buscar dècima en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.