Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: comuns
comú, -uns
(Del llatí commūne, mat. sign.)
 1. s. m. La gran majoria.
 2. Municipi, conjunt de veïns duna població, ajuntament.
 3. desus. Servici, wàter, bany, quarto de bany, escusat, retret.
ref. Lo que és del comú, no és de ningú. Qui servix al comú, no servix a ningú. Contra el comú, no guanyaràs tu.
comú, -una, -uns, -unes
(Del llatí commūne, mat. sign.)
 1. adj. m. Se diu de la cosa que no és privativa i que està compartida per dos o més al mateix temps.
 2. Nom comú, el que saplica a tots els objectes que formen una classe, per contraposició a nom propi, que saplica a lindividu.
 3. De comú acort, acort que sha pres per dos o més persones.
 4. En comú, conjuntament.
 5. Pertanyent a la majoria o a tots.
 6. Sentit comú, fet de discernir de manera raonable les coses.
 7. Fembra comuna, ant. prostituta.
 8. Vulgar, ordinari: Li feu un jopetí de teixit comú i molt barat.
Buscar comuns en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.