Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Vulgar
vulgar, -rs
(Del llatí vŭlgāre, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Propi de la plebe o del comú dels hòmens, en contraposició a les èlits o distinguits.
    1. La llengua segons se parla correntment.
    2. Vulgar valenciana, ant. Llengua valenciana, per oposició a la llengua culta o llatí.
  2. Que és comú i no cap de distinció o especificació.
Buscar Vulgar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: búlgar.