Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: casament
casament, -ts
(Derivat de casa.)
  1. s. m. ant. Habitació.
casament, -ts
(Derivat de casar.)
  1. s. m. Acció i efecte de casar o de casar-se, de contraure matrimoni.
  2. Cerimònia nupcial.
  3. fig. Unió entre dos coses.
  4. Ser just, com el casament de Cervera, que ni en faltà, ni en sobrà, ni nhi hagué prou, loc. Ser una cosa massa justa.
  5. El casament, dialect. i coloq. El número huitantaquatre (84) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres lloc se li dona el nom ad este número de liglésia.
ref. El casament i la mortalla, del cel devalla.
Buscar casament en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encasament.