Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cabrons
cabró, -ons
(Del llatí caprōne, mat. sign.)
  1. s. m. Cabra mascle adulta.
  2. Qui aguanta atacs, insults o agravis en covardia.
  3. pij. Qui fa cabronades o malifetes.
  4. pij. Home que admet o sap que una dòna adúltera i ho consentix.
  5. Menjar olla de cabró, loc. Viure a costa duna atra persona barat a servicis deshonests.
  6. ¿Quin cabró vol palladeta?, loc. Se diu quan se vol donar a entendre que a u no li agrada que li diguen els seus defectes.
  7. Els cabrons, dialect. i coloq. El número cinquantacinc (55) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li donen els noms ad este número de els gallecs o els geperuts.
ref. Cabró content, tots pagats. La calça al garró, senyal de cabró.
Buscar cabrons en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.