Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Es recomana consultar les següents paraules valencianes: vos.
    (Vore Informe sobre la llengua valenciana i propostes de revalencianisació).
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: hus i -uç.