Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Roll
roll, -lls
(Del llatí rŏtŭlu, cilindre, roll.)
 1. s. m. Objecte o grup de coses enrollat sobre mateix fent un cilindre.
 2. Encerrellada de llana o destopa per a ser filada en la filadora o filosa.
 3. Objecte gros i llarc posat en forma circular o oval en un forat enmig; rosca.
 4. local. Collera de llaurar.
 5. Roll de palla, palla agrupada en forma de círcul.
 6. Película fotogràfica enrollada.
 7. Paper enrollat.
 8. Pasta de farina dolça o salada en forma redona en un buit en el centre.
 9. coloq. Cosa avorrida o pesada.
ref. Qui té fam ensomia (en) rollos.
roll, -lls
(D’una paraula hispanorromana arrŭgia, conducte subterràneu.)
 1. s. m. ant. i hui dialect. Raig de líquit.
 2. Obertura gran de la séquia per a on ix laigua.
 3. local. Glopada, cantitat de líquit, de fum, etc., tirat per la boca.
 4. local. A rolls, loc. En gran cantitat.
 5. Roll a roll, loc. Fins a dalt de tot.
Buscar Roll en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: rol.