Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Comprar
comprar
Flexió verbal »
(Del llatí vulgar compĕrāre, var. de compărāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Obtindre una cosa a canvi de diners.
  2. Sobornar: Han comprat el silenci del funcionari.
  3. ant. Pagar una falta, rebre el castic.
  4. Comprar la bona mel, nom dun joc de chiquetes, en el qual nuguen una corda llarga a un arbre, de manera que totes les jugadores agarren la dita corda; la que paga el cap de la corda i diu: “A comprar la bona mel, arròs i fel; qui larranca, arranca i fuig”; les atres jugadores amollen la corda i fugen corrent prop della, la que paga, sense amollar la corda, ha dintentar agarrar-ne a una.
ref. Compra en casa, ven en casa, i faràs casa. Qui no el conega que el compre. Compra a qui ho ha heretat i no a qui ho ha suat.
Buscar Comprar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.