Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a sino.

sino
(Grafia aglutinada de si no.)
conj. Conjunció adversativa que introduïx un membre de proposició o una proposició completa en idea de rectificar, afirmant del segon membre o proposició lo que s’ha negat del primer o primera: No volen hòmens lliures, sino esclaus. // Introduint un membre de proposició o introduint una segona proposició a través de la conjunció que: No dormiràs tant, sino que t’alçaràs enjornet. // En una frase negativa introduïx un predicat o complement d’un verp, donant a eixe predicat o grup el valor de cosa única: Esta tela no aprofita sino per a draps. // Introduïx una proposició que amplia lo que s’ha dit en la proposició anterior escomençada per l’adverbi negatiu no només, no sols, no a soles, no solament: No només crida, sino que no deixa parlar.
observ. En valencià antic se troben casos de sino escrit separat.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cino-.