Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a pataca.

pataca, -aques
s. f. dialect. V. creïlla i derivats. Pa cuit en forma de mija lluna. // Pataca petorrera o de pala, planta de la família de les compostes (Helianthus tuberosus), herbàcea, en troncs rectes de vora dos metros d’alçària, fulles ovals i velloses, flors grogues redones en raïl tuberculosa comestible. // Planta convolvulàcea de l’espècie Batatas edulis, en el tubèrcul paregut al moniato, també rep el nom de batata. // fig. Cosa feta sense cap de mirament. // local. fig. i coloq. Mentira, falsetat.
pataca, -aques
(De l’it. patacca.)
s. f. Moneda antiga d’argent d’una onça.
pataca, -aques
s. f. (Del portugués pataca, mat. sign.) Unitat monetària de la regió administrativa chinenca de Macau.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.