Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: soca
soca, -oques
(Possiblement del gàlic *tsukka, que correspon al germànic stokk, cep, rabaça.)
 1. s. f. Rabaça dun arbre, arbust o planta; la part del tronc unida a les raïls.
 2. Troncho de la col o la lletuga.
 3. local. Soca del braç, bíceps, sobrebraç.
 4. La part més baixa, de forma cilíndrica, dun paller o garbera.
 5. Lextrem opost a la punta duna agulla canyicera.
 6. Els més majors o antics dun llinage, estirp, etc.
 7. Biol. Grup dorganismes emparentats en una ascendènciua comuna coneguda, com ara les bactèries, virus...
 8. fig. Soquellot, suro, tarroç, persona curta denteniment.
 9. Ser de soca i arrel, loc. Ser autèntic i genuí.
 10. Arrancar de soca i arrel, loc. Arrancar en raïls i tot una planta, arbre, quixal...
ref. A on hi han soques, hi han bajoques. A on no hi han soques, no hi han bajoques. Bona soca, bona bajoca.
Buscar soca en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.