Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: collera
collera, -res
(D’ètim incert.)
  1. s. f. ant. Crim de collera, crim consistent en capturar gent per a dur-la a vendre a terra de sarraïns com a esclaus.
collera, -res
(Derivat de coll.)
  1. s. f. Collar de cuiro, més llauger que el colleró, farcit de palla o borra, que es posa a les cavalleries per a tirar del carro, llaurar, etc.
  2. Ser un tros de collera, loc. Ser indiscret i molt béstia.
ref. La collera en l’aca per a llaurar, i el colleró per a charugar.
Buscar collera en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: còlera.