Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: capitals
capital, -ls
(Del llatí capĭtāle, derivat de caput, cantitat que s’aplica a la producció de guany.)
  1. s. m. Patrimoni que es , especialment el que prové de la generació de riquea: Ha invertit tot el seu capital en esta empresa.
capital, -ls
(Del llatí capĭtāle, mat. sign.)
  1. adj. m. Propi del cap com a representació de la vida duna persona, que decidix la vida o la mort.
  2. Crim capital, crim que la pena de mort.
  3. Pena capital, pena de mort.
  4. Que és de vital importància: És capital no deixar de medicar al malalt.
  5. s. Ciutat principal a on residixen les autoritats o centres de la vida social dun país o comarca.
  6. Ciutat.
Buscar capitals en: