Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cabotada
cabotada, -des
(Derivat de cabota.)
  1. s. f. Colp pegat en el cap contra alguna cosa.
  2. Becada.
  3. Pegar cabotades, inclinar el cap reiteradament amunt i avall o a dreta i esquerra.
  4. En el joc de pilota valenciana, senyal que fa el jugador per a que aposten per ell.
  5. En algun joc de cartes se diu quan u guanya desfent-se de les cartes quan els atres encara no.
  6. Pegar la cabotada, loc. Acceptar o dir , sense criteri propi, a tot lo que un atre ordena o afirma.
  7. Conseller de la cabotada, se diu de qui accepta o diu , sense criteri propi a tot lo que un superior afirma o ordena.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar cabotada en:
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encabotat.