Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: baló
baló, -ona, -ons, -ones
  1. adj. m. local. Sense diners.
ref. Val més perdre al pare que quedar-se baló.
baló, -ons
(Del fr. ballon, mat. sign.)
  1. s. m. Pilota gran de goma plena daire i coberta de cuiro, pot ser de diversos tamanys segons el deport en el que sutilise o lus que se li done.
  2. Recipient flexible per a contindre un gas.
  3. Baló doxigen, espècie de sac o bossa per a inhalar oxigen. Figuradament, temps extra o descans que se li concedix ad algú per a poder realisar un quefer per al qual marcat un determini.
  4. Recipient de vidre gran de coll llarc i en el fondo redó, que sol utilisar-se en el laboratoris químics.
baló, -ons
(dim. de bala, fardo.)
  1. s. m. Bala de mercaderies chicoteta.
  2. Deumil fulls de paper.
Buscar baló en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: való.