Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: arre
arre
 1. interj. Veu que sutilisa per a fer que les cavalleries escomencen a caminar o córreguen més.
 2. Arre dací, loc. fam. Equival a ves-ten dací: Arre dací que no et vullc vore més.
 3. Arre a, loc. fam. Equival a ves a: Arre a casa i dus diners.
 4. Arre gos o arre mosca loc. Se diu als gossos o mosques per a fer-los anar-sen o fugir. També sexclama quan algú veu que un atre no fa cas de lorde que se li dona.
ref. Arre gos que tens tós. Arre burra que són furtades. Arre burro cagadiners, que més avant en cagaràs més.
Buscar arre en:
 • arre coincidix en:
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de arrar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de arrar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de arrar
  • la 3ª persona d'imperatiu de arrar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: -ar, -arro i aro.