Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: agüela
agüelo, -la, -os, -les
(Del cast. abuelo, mat. sign.)
  1. s. m. cast. V. yayo.
  2. V. vell.
  3. Lagüela, dialect. i coloq. El número xixanta (60) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de el poal o el poalet.
  4. Lagüelo, dialect. i coloq. El número noranta (90) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
  5. Lagüelo i el net, dialect. i coloq. El número norantatrés (93) en rifes, sortejos, loteries i jocs. En uns atres llocs se li dona el nom ad este número de la revolució.
  6. I si ma agüela tinguera rodes, seria una bicicleta, loc. coloq. Se diu per a indicar que no et creus la mentira que testan contant.
observacions/documentació: El castellanisme agüelo ha passat a designar el gra de dacsa de fer roses que no esclata en el fòc, sentit que no té en castellà; en el restant dels casos s’ha d’evitar.
ref. Ni es mor l’agüelo, ni sopem. Ni l’agüelo morirà, ni nosatros soparem. Se diu quan hi han dos coses per fer i, l’una per l’atra, no es fa ninguna de les dos.
Buscar agüela en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.