Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pronte
pronte, -ta, -es
(Del llatí promptu, mat. sign.)
  1. adj. m. Dispost, preparat.
  2. Ràpit, sense tardança.
  3. s. m. Impuls violent, repentí o ràpit de lànim: És tranquil pero a voltes un pronte violent.
  4. adv. Prest, ràpit, sense fer-se esperar, dins de poc de temps, sense tardar.
  5. Tan pronte com ..., loc. En seguida, immediatament tinga lloc lacció que indica el verp que acompanya a la locució: Tan pronte com vinga mon pare eixirem de viage. És una locució sinònima de tan punt més verp.
  6. En pronte, loc. ant. ràpidament.
ref. A l’any que ve, farem pronte.
Buscar Pronte en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.