Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Breu
breu, -us
(Del llatí brĕvis, curt.)
  1. adj. m. i f. ant. Que una extensió curta.
  2. adj. Que poca duració.
  3. ant. Que ha de tindre lloc pronte: En breus dies vindran.
  4. adv. ant. Pronte.
  5. Carta papal oficial redactada en forma curta.
  6. Notícia curta publicada en un diari.
  7. En breu, loc. adv. Dins de poc de temps, pronte.
  8. Ser breu, loc. No tardar massa en dir o fer una cosa.
breu, -us
(Forma substantivada de l’adjectiu breu.)
  1. s. f. Mús. Figura o nota musical antiga que equival al doble de la redona.
Buscar Breu en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.