Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Amprar
amprar
Flexió verbal »
(Del llatí imperare, manar, en una interferència en el verp llatí *imparare, prendre possessió.)
  1. v. tr. Prendre una cosa prestada: Han amprat diners per a poder pagar el lloguer.
  2. Donar o deixar una cosa prestada a un atre, prestar: Li he amprat uns llibres que mha de tornar.
  3. Fer us, usar una cosa: Havem amprat pintura roja per a pintar la porta.
  4. ant. i refl. Servir-se: Vos ampreu de mi per a guanyar la batalla.
  5. ant. Demanar o solicitar ad algú que faça una cosa: Mha amprat que lajude.
observacions/documentació: En moltes localitats amprar és tant deixar una cosa prestada com prendre una cosa prestada; no obstant, en molts llocs se diu només amprar quan se deixa prestat.
ref. Si no tens, ampra.
Buscar Amprar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.