Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: amprat
amprat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Pres prestat.
  2. Deixat prestat.
  3. Utilisat, usat.
  4. ant. Solicitat.
Buscar amprat en:
  • amprat coincidix en:
    • el participi masculí singular de amprar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: prat.