Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a Comú.

comú, -uns
(Del llatí commūne, mat. sign.)
s. m. La gran majoria. // Municipi, conjunt de veïns d’una població, ajuntament. // desus. Servici, wàter, bany, quarto de bany, escusat, retret.
ref. Lo que és del comú, no és de ningú. Qui servix al comú, no servix a ningú. Contra el comú, no guanyaràs tu.
comú, -una, -uns, -unes
(Del llatí commūne, mat. sign.)
adj. m. Se diu de la cosa que no és privativa i que està compartida per dos o més al mateix temps. // Nom comú, el que s’aplica a tots els objectes que formen una classe, per contraposició a nom propi, que s’aplica a l’individu. // De comú acort, acort que s’ha pres per dos o més persones. // En comú, conjuntament. // Pertanyent a la majoria o a tots. // Sentit comú, fet de discernir de manera raonable les coses. // Fembra comuna, ant. prostituta. // Vulgar, ordinari: Li feu un jopetí de teixit comú i molt barat.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.