Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: segar
segar
Flexió verbal »
(Del llatí secāre, tallar.)
    1. v. tr. Tallar els cereals, herba o brossa en la falç, la corbella o una atra ferramenta pareguda.
    2. Segar a manat, segar en cada corbellada només lo que sagarra en latra .
    3. Segar acollat, tallar la palla darròs rant a lespiga; sol fer-se quan el camp està anegat.
    4. Segar a jornal, quan els segadors cobren a tant per cada dia.
  1. Segar a estall, quan els segadors cobren a tant per faena feta.
ref. M’agrada com segues, pero demà no tornes. Qui sembra cull. Qui no sembra, no cull. Qui no pot segar, espigola.
Buscar segar en: