Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rant
rant
(Orige germànic *rands o *randa, vora de l’escut i vora en general, o d’ètim gàlic randa, frontera, llímit.)
  1. adv. dialect. A la vora, al costat, junt.
  2. A rant, loc. Al mateix nivell, tocant: Tallar la planta a rant de la soca.
Buscar rant en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: rand.