Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sòlits
sòlit, -ida, -ts, -ides
(Del llatí sŏlĭdum, mat. sign.)
  1. adj. m. Se diu duna substància densa i forta, que no canvia fàcilment de forma i es dilata i contrau molt poc en els canvis de pressió i temperatura.
  2. s. Antiga moneda dor romana equivalent a 25 denaris dor.
  3. Resistent a les forces que actuen sobre ell: Els fonaments de la casa són sòlits i aguantaran.
  4. Argument sòlit, argument basat en la veritat, fiable, segur.
sòlit, -ta, -ts, -tes
  1. adj. m. ant. Aveat, acostumat.
Buscar sòlits en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.