Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esclau
esclau, -ava, -us, -aves
(Del llatí tardà *sclavus, mat. sign.)
  1. s. m. Persona que carix de llibertat perque és propietat duna atra.
  2. adj. Qui està somés al domini, la voluntat o el poder absolut dun atre que el priva de llibertat: Pau no personalitat, és un esclau dels seus amics que fan dell lo que volen.
  3. adj. fig. Enamorat fins al punt dentregar completament la voluntat a la persona amada.
Buscar esclau en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: clau.