Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: encadenat
encadenat, -ts
 1. s. m. Conjunt danelles o dunes atres coses unides entre com una cadena: Lencadenat dun collar de monedes.
 2. ant. Senefa o fris dun dibuix que repetix el mateix motiu dadorn a manera de cadena.
encadenat, -ada, -ts, -ades
(Del part. pass. de encadenar.)
 1. adj. m. Subjectat en cadenes.
 2. Se diu de coses enllaçades a manera de cadena o série.
 3. fig. Somés i privat de la seua llibertat.
 4. fig. Coses lligades sense solució de continuïtat.
 5. fig. Esclavisat.
Buscar encadenat en:
 • encadenat coincidix en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cadenat.