Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: lligades
lligat, -ada, -ts, -ades
 1. adj. m. Unit.
 2. Nugat.
 3. ant. Enquadernat.
 4. Privat dacció.
 5. Mesclat.
 6. ant. Pentinat.
lligada, -des
 1. s. f. Acte i efecte de lligar o nugar.
 2. Subjecció.
 3. Volta de la corda o cordell per a lligar qualsevol cosa.
Buscar lligades en:
 • lligades coincidix en:
  • el participi femení plural de lligar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)