Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dominant
dominant, -ts
(Del llatí domĭnans, -antis, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que domina: Nació dominant, vent dominant, moda dominant.
  2. Dit de qui vol dominar i manar en els atres.
  3. Dit del geni o caràcter desta classe de gent.
  4. Biol. Se diu dun caràcter hereditari que domina o impon.
  5. Mús. Quinta nota de lescala de qualsevol to.
  6. ant. Dominació, una de les jerarquies angèliques.
Buscar dominant en:
  • dominant coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.