Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: car
car, -ra, -rs, -res
(Del llatí carus, mat. sign.)
  1. adj. m. inus. Que produïx apreci o carinyo.
  2. ant. Que molta vàlua.
  3. Que un preu alt.
  4. Car comprat, ant. Que sobté una cosa siga com siga encara que comporte una gran pèrdua.
  5. adv. A un preu elevat: Comprar barat i vendre car és el negoci.
ref. Lo barat és car.
car
(Del llatí quare, ¿per qué?, pero que en el llatí vulgar prengué el significat de conjunció causal perque.)
  1. conj. ant. Servia per a introduir una preposició en que es dona la causa de lo que es diu en la preposició anterior o en la següent, equival a ya que, puix, posat que, perque.
car, -rs
(Del grec κάροιον, mat. sign.)
  1. s. m. Nàut. Extrem inferior i més gros de lantena de la vela llatina.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.