Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ullada
ullada, -des
(De ull.)
 1. s. f. Mirada ràpida i de manera superficial, sense prestar massa atenció.
 2. Ullada de sol, loc. Rajos intensos de sol entre núvols durant uns moments.
 3. Pegar una ullada, loc. Mirar ràpidament, de manera superficial.
 4. plr. Impurees o residus que queden al garbellar el blat, com pedretes, capolls, espigues chicotetes, etc.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
ullada, -des
 1. s. f. var. form. dialect. V. agullada.
ullat, -ada, -ts, -ades
(De ull.)
 1. adj. m. Que ulls o està foradat, se diu especialment del formage, el pa, etc.
 2. Aguaitat, vist.
 3. Se diu de la planta o arbre que ulls.
Buscar Ullada en:
 • Ullada coincidix en:
  • el participi femení singular de ullar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)