Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: capolls
capoll, -lls
(Provablement d’una forma llatina vulgar *cappŭlu, creuament de cappĕllu, capell, i de cucŭllu, capucha.)
  1. s. m. La flor de la planta encara sense obrir.
  2. Botó dels vegetals, gema.
  3. ant. Tronquet que unix el fruit a la seua branca.
  4. La claixca o corfa que cobrix el gra de forment.
  5. coloq. Prepuci.
  6. Capoll de montanya, local. El capdamunt duna montanya.
  7. Anar de capoll, loc. Anar deixida.
Buscar capolls en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.