Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: agullada
agullada, -des
(Del llatí acūlĕāta, puntaguda.)
  1. s. f. Vara llarga en un punchó a la punta que els bouers utilisen per a agullonar als bous en els treballs agrícoles o tirant del carro.
  2. Rastell en un mànec de fusta, que en ocasions pot anar a un extrem de lagullada, que servix per a netejar de terra la rella.
observacions/documentació: En alguns llocs se diu vulgarment “ullà“ a l’agullada, en caiguda de -g- intervocàlica i confonent-se la a- inicial en la dels artículs la o una.
Buscar agullada en:
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)