Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Puncha
puncha, -ches
(Derivat posverbal de punchar.)
 1. s. f. Punta aguda, especialment si és capaç de foradar.
 2. Pua o astella duna planta que es clava en la carn.
 3. fig. i coloq. Se diu daquell que molesta molt als atres o que enguisca; llandós, punchó, furgall, furguet, furgador, enguiscador.
 4. local. Instrument utilisat per a remoure la massa del torró de Xixona.
 5. La puncha, dialect. i coloq. El número cinc (5) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. La puncha, quan naix ya puncha. Anar a Madrit a traure’s la puncha del dit.
Buscar Puncha en:
 • Puncha coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de punchar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de punchar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: punchada i punchat.