Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: remoure
remoure
Flexió verbal »
(Del llatí removēre, mat. sign.)
  1. v. tr. Moure una atra volta; moure molt fortament o seguidament.
  2. Excitar, posar en activitat: No remogues al chiquet que en acabant no pot dormir.
  3. Fer anar dun lloc a un atre, capgirar.
  4. ant. Separar, apartar, llevar.
  5. Llevar del càrrec que ocupa una persona.
Buscar remoure en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.