Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Parer
parer
  1. v. intr. ant. V. paréixer, semblar.
  2. ant. Aparéixer, mostrar, quedar a la vista.
parer, -rs
(Del llatí parēre, mat. sign.)
  1. s. m. Opinió, visió que es dun assunt.
  2. Al meu parer, segons la meua opinió.
  3. Donar de parer, ant. donar limpressió, aparentar.
  4. Donar el seu parer, manifestar algú la seua opinió.
  5. Ser del parer, opinar, tindre algú una opinió: Ell era del parer que tots els hòmens són iguals.
Buscar Parer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pare.