Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Consell
consell, -lls
(Del llatí consĭlĭum, mat. sign.)
 1. s. m. Opinió o parer sobre lo que un atre ha de fer.
 2. Grup de persones que aconsellen a algú o per a discutir i resoldre lo que sha de fer.
 3. Consell de cent, corporació composta de cent persones, la qual fon instituïda pel rei Jaume I per al règim municipal de Barcelona i unes atres poblacions importants dels comtats catalans.
 4. Consell dEstat, alt cos consultiu que entén en els negocis més importants de lEstat.
 5. Consell dAdministració, conjunt de persones que dirigix la marcha administrativa duna entitat comercial.
 6. Consell de família, reunió de persones que intervenen llegalment en la tutela dun menor o dun incapacitat.
 7. Consell Comunal, corporació municipal dAndorra.
 8. Consell General, Parlament dAndorra.
 9. Consell de Ministres, reunió dels ministres que formen un Govern.
 10. Orgue colegiat que ostenta la potestat eixecutiva i reglamentària i dirigix lAdministració de la Generalitat Valenciana.
ref. El millor consell, el que t’ixca del cervell. Lo consell muda el vell. Del vell, espera el consell. Consell de vell, creu en ell. No dones consells a qui necessita diners. Qui no escolta consell, no aplega a vell.
Consell
 1. s. m. Nom propi dhome.
Buscar Consell en: