Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Condenar
condenar
Flexió verbal »
(Del llatí condemnāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Declarar un juge culpable a algú per sentència, imponent-li una pena.
  2. Rel. Fer anar a linfern.
  3. Forçar ad algú a fer alguna cosa penosa.
  4. Declarar culpable a algú o a alguna cosa.
  5. ant. Llançar a perdre.
  6. Tancar o cegar per a sempre una finestra, porta...
  7. Reprovar un fet, comportament, activitat...
  8. refl. Rel. Caure en pecat mortal.
Buscar Condenar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: condennar.