Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: condennar
condennar
  1. v. tr. var. form. ant. V. codenar i derivats.
Buscar condennar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: condenar.