Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Assolar
assolar
Flexió verbal »
(De a- 1 i sola massa de terra o pedres.)
  1. v. tr. local. Posar les soles o massa de terra i pedres a les boqueres o portells per a regular el nivell de larrossar quan sinunda.
assolar
Flexió verbal »
(Del llatí assŏlāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Tirar a terra un edifici, destruir-lo: Han assolat la finca per a fer un jardí. La pluja i el vent assolaran la casa.
  2. Arrasar, destruir una cosa: La pedra ha assolat el camp.
  3. Devastar, saquejar.
  4. Fer anar cap a baix.
ref. Casa assolada, a dos més n’assola (o a una atra assola).
Buscar Assolar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.